Nieuwe stap voor stapkaart voor Schoonmaakbedrijf Amersfoort

De buitenste vuile laag met de gevel wordt verwijderd door korte zandkorrels en mineraalwater, dat door een goede drukspuit op de muur is gespoten. Dat heeft dikwijls ons krachtig effect en zorgt voor een goede reiniging. Nog effectiever kan zijn gritstralen, doch het is niet altijd gebruikt daar dit de gevel mag beschadigen.Hierbij valt te denken

read more